تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سه ‌ماهه اول سال جاری

1491824مدیرعامل فولاد مبارکه در مجمع عمومی سالانه مطرح کرد: تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سه‌ماهه اول سال جاری

 مجمع عمومی عادی سالیانۀ صاحبان سهام شرکت فولاد مبارکه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 15 مردادماه سال جاری، با حضور 68.23 درصد سهامداران، در محل برگزاری همایشهای مرکز تحقیقات این شرکت در حالی برگزار شد که با توجه به لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی و جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، سهامداران حقیقی میتوانستند بهصورت آنلاین و با وارد کردن کد بورسی و شمارۀ شناسنامۀ خود روند برگزاری مجمع را بهصورت زنده مشاهده کنند.
در این مجمع دکتر نعیمی به عنوان رئیس مجمع، دکترزهتابیان نمایندۀ شرکت توسعۀ سرمایه رفاه و دکتر سعادتی نمایندۀ بهسازان انرژی تدبیر زنگان به عنوان ناظر مجمع و آقای رضیعی معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه به عنوان دبیر مجمع معرفی شدند.
در ادامه مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن ارائه گزارش عملکرد فولاد مبارکه در سال 98 از تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سهماهۀ اول سال جاری خبر داد و تأکید کرد: برای ادامۀ این راه موفقیتآمیز، بزرگترین چالش پیش روی شرکت، تأمین مواد اولیه است.
مدیرعامل فولاد مبارکه، در بخش نخست این گزارش گفت: در مجموع تولیدات فولاد مبارکه با 16 درصد افزایش از 6 میلیون و 776 هزار تن در سال 97 به هفت میلیون و 835 هزار تن در سال 98 رسیده است. سهم محصولات گرم از این تولیدات 6 میلیون و 94 هزار تن با 20 درصد افزایش نسبت به سال گذشته است. تولید محصولات سرد و پوششدار نیز  با 2 درصد افزایش به یکمیلیون و 741 هزار تن رسید.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت در سال گذشته بیش از 39 هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: حدود 28 هزار میلیارد تومان سهم فروش محصولات گرم و 11 هزار میلیارد تومان سهم فروش محصولات سرد و پوششدار بوده که در مجموع درآمد شرکت از محل فروش محصولات 67 درصد نسبت به سال 97 رشد کرده است.
 مهندس عظیمیان با اعلام اینکه در سال 98 فروش داخلی با رشد 4.5 درصدی به 6 میلیون و 130 هزار تن رسید، از افزایش فروش صادراتی با 65 درصد رشد به یکمیلیون و 450 هزار تن خبر داد.
وی در خصوص عملکرد شرکت در حوزۀ سودآوری اظهار کرد: سود ناخالص فولاد مبارکه در سال 98، با 52 درصد رشد نسبت به سال 97، به 166 هزار میلیارد ریال، سود عملیاتی با 28 درصد افزایش به 152 هزار میلیارد ریال و سود خالص هم با 21 درصد افزایش به 147 هزار میلیارد ریال رسیده است.
مهندس عظیمیان با اشاره به بهای تمامشدۀ تولید فولاد در سال 98، افزود: 57 درصد هزینهها که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده مربوط به تأمین مواد مستقیم مصرفی بوده و 34 درصد برای بخش سربار ساخت و 9 درصد نیز صرف پرداخت دستمزدها شده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به برنامههای توسعه در این مجموعۀ عظیم صنعتی اضافه کرد: احداث خط تولید نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه مهمترین پروژۀ مطرح در شرکت است. این پروژه پس از 12 سال بدعهدی اروپا، با سرمایهگذاری بالغبر 70 هزار میلیارد    ریال، ظرف مدت 3 سال، با هدف تکمیل سبد محصولات و زنجیرۀ ارزش به بهرهبرداری خواهد رسید. این اقدام ضمن پیشگیری از خامفروشی، سود بسیار زیادی برای سهامداران و ذینفعان شرکت به ارمغان خواهد آورد.
وی پروژۀ احداث خط تولید کنسانتره در شرکت فولاد سنگان خراسان را از دیگر طرحهای مهم فولاد مبارکه برشمرد و با اشاره به اینکه فاز اول این پروژۀ 5 میلیون تنی در خردادماه با حضور رئیسجمهوری (بهصورت ویدئوکنفرانس) به بهرهبرداری رسید، تصریح کرد: فاز دوم این پروژه نیز بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در همین خصوص اضافه کرد: متأسفانه با شیوع ویروس کرونا، کار این پروژه با کمی مشکل مواجه شد. با این حال علیرغم عدم حضور کارشناسان خارجی و شرایط مذکور، همۀ عوامل اجرایی داخلی برای پیشرفت دست به دست هم دادند تا این پروژه که نقش مهمی در تولید و تأمین مواد اولیۀ فولاد مبارکه دارد، هرچه سریعتر در مدار تولید قرار گیرد.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به سایر پروژههای توسعهای در دست اجرای گروه فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: اجرای پروژۀ واحد فولادسازی و ریختهگری شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با بیش از 30 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و حمایت شرکت فولاد مبارکه با هدف تولید 800 هزار تن تختال از سال 95 آغاز شد و تا پایان سال 98 بیش از 81 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی در همین زمینه به سرمایهگذاری فولاد مبارکه در احداث کارخانۀ 30 هزار تنی تولید الکترود گرافیتی شرکت نوین الکترود اردکان اشاره کرد و گفت: فولاد مبارکه اولین شرکت در کشور است که برای دستیابی به دانش فنی و تولید الکترودهای گرافیتی اقدام نموده و در این راستا سرمایهگذاری بالغبر 330 میلیون یورو در سال 1399 در دستور کار قرار گرفته است. خوشبختانه فاز نخست این خط تولید که شامل سالن ماشینکاری است، تا پایان سال 98 بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در طراحی اولیه، این کارخانه قابلیت توسعه به 45 هزار تن را نیز دارد و پیشبینی میشود بخش عمدهای از نیاز شرکت به انواع الکترود گرافیتی را برآورده سازد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود به اهتمام فولاد مبارکه به تعهد به مسئولیتهای اجتماعی خود و مسئولیتپذیری در قبال جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: این شرکت با موافقت سهامداران و هیئتمدیرۀ شرکت همواره در این حوزه با تخصیص مبلغی تلاش کرده تا در کنار هموطنان باشد. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا باعث شد شرکت نگاه خاصتری به آسیبدیدگان این حوزه داشته باشد و علاوه بر مساعدت مالی که بر اساس مصوبات  هیئتمدیره صورت گرفت، موافقت شد که اکسیژن موردنیاز بیماران موردنیاز بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان را نیز بهصورت رایگان تأمین کند.
وی افزود: در سالهای اخیر که تحریمهای ظالمانه، قلب تپندۀ صنعت کشور را نشانه رفته است، شاهدیم که مدیران و کارکنان باغیرت و باتدبیر فولاد مبارکه در سال 98 نیز خوش درخشیدند.
حمیــــدرضا عظیمیـــان در بخــــش دیگری از سخــــنان خــــــود، سرمایهگذاری فولاد مبارکه در اجرای طرح احداث شبکۀ فاضلاب و جمعآوری پساب شهری شهرستانهای لنجان و مبارکه را یکی دیگر از سرمایهگذاریهای موفق شرکت دانست و با تأکید بر اینکه این اقدام بهمنظور عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکت و با هدف تأمین بخشی از آب موردنیاز شرکت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: با به بهرهبرداری رسیدن این پروژه، پساب شهرهای موردنظر بهجای سرریز شدن به رودخانۀ زایندهرود و به بار آوردن خسارتهای زیست محیطی، توسط این شبکه جمعآوری، تصفیه و در خطوط تولید شرکت بهعنوان یک منبع آب پایدار بازچرخانی خواهد شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامۀ سخنان خود با اشاره به سختیهایی که شرکت در طول سال 99 با آن مواجه بوده است، گفت: با وجود تحریمها و کمبود مواد اولیه، تجهیزات و...، با همت و تلاش مدیران و کارکنان شرکت، در سال 98 قطار پرسرعت فولاد مبارکه همچنان به مسیر تعالی و رشد فزایندۀ خود ادامه داد؛ تا جایی که بزرگترین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ بورس کشور با نام فولاد مبارکه به ثبت رسید و این شرکت به لحاظ ارزش بازار بین شرکتهای تولیدی در بورس جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
وی کسب جایزۀ طلایی بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابی EFQM اروپا، کسب عنوان برترین شرکت دانشی و راهیابی به جایزۀ مدیریت آسیا، کسب تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، دستیابی به رتبۀ اول در ارزش بازار سرمایۀ کشور، کسب جایزۀ ملی کیفیت ایران در محصول قلعاندود، دریافت تنها تندیس زرین تعالی سازمانی و سازمان سرآمد کشور، دریافت رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی از میان 100 شرکت برتر ایرانی را ازجمله افتخارات شرکت در سالهای اخیر و سال 98 اعلام کرد.
مهندس عظیمیان کسب همۀ این موفقیتها را وامدار نیروی انسانی پرتلاش، فداکار و خستگیناپذیر شرکت دانست و از آنها بهعنوان ارزشمندترین سرمایۀ سازمان نام برد.
وی در همین خصوص و در بخش پایانی سخنان خود از تلاش بیدریغ کارکنان و مدیران شرکت که در برابر تندباد مشکلات، ازجمله تحریمهای ظالمانه آمریکا و شیوع ویروس کووید 19، جانانه مقاومت کردند و دست از تلاش برنداشتند تا چرخ اقتصاد کشور در بالا و پاییندست صنعت فولاد در گردش باشد، تشکر و قدردانی کرد.
در ادامۀ این جلسه، قائممقام رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و رئیس مجمع از خرید شرکت اپال پارسیان بهعنوان یکی از مهمترین اهداف فولاد مبارکه در سال جاری نام برد.
عباس نعیمی گفت: تأمین مالی شرکت باید از دو طریق منابع داخلی یا خارجی صورت گیرد.
وی ادامه داد: استفاده از منابع خارجی معمولا از طریق وام از کشورهای خارجی و یا بهصورت جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور صورت میگیرد که این امر به جهت شرایط کشور فعلا منتفی است. منابع داخلی نیز بهصورت استقراض از بانکهای داخلی و بازار سرمایه تأمین میشود. افزایش سرمایۀ فولاد مبارکه سال گذشته از طریق بازار سرمایه، مبلغ  7900 میلیارد تومان بوده است که عدد قابلتوجهی نیست. لذا فولاد مبارکه برای تحقق اهداف خود در توسعهها به حمایت سهامداران نیاز دارد.
قائممقام رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: فولاد مبارکه توانست از نظر ارزش، سهام هلدینگ خلیج فارس را پشت سر گذارد و به رتبۀ یک برسد. سهامداران این شرکت باید در نظر داشته باشند که حفظ این رتبه بسیار مهم است که باید توسط سهامداران صورت گیرد.
در ادامۀ مجمع، صورتهای مالی فولاد مبارکه به اتفاق آرا به تصویب رسید و روزنامههای دنیای اقتصاد، صمت، تعادل و ایران بهعنوان روزنامههای کثیرالانتشار انتخاب شدند و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1399 انتخاب شد.
همچنین در پایان مجمع عمومی سالیانۀ فولاد مبارکه، با موافقت اعضا، برای سال 1398 به میزان 47.025 میلیارد ریال سود تقسیم گردید که برای هر سهم 225 ریال سود در نظر گرفته شد.
گفتنی است در جریان برگزاری این مجمع از سوی نمایندگان سهامدار فولاد مبارکه سؤالاتی درخصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها مطرح شد که مهندس عظیمیان در پاسخ گفت: این موضوع از سوی کارشناسان مربوطه در شرکت در حال بررسی است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار و رویدادها تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سه ‌ماهه اول سال جاری